Pälsvård

Darko´s Kennel

Rysk Svart Terrier

Klippschema Rysk Svart Terrier

Före klippning

Efter klippning